28.06.2019 - 30.09.2019 viisime EASiga läbi projekti Radis OÜ digidiagnostika toetus, EU53472. 


Projekti eesmärgiks on toetada Radis OÜ digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist

Toetuse maksimaalne summa on 5000 euri.27.08.2018 - 31.03.2019 viisime EASiga läbi projekti Radis OÜ välismessitoetus, EU52535.


Projekti eesmärgiks on esineda hästi Kölni mööblimessil IMM Cologne, olles oma uute toodetega väljas hallis Pure Editions. Messitoetuse raames kaetakse osavõtutasu (sisaldab messistendi) ning tootenäidiste transport. Messil osalemisega soovitakse saada suurt tähelepanu disainmööbli võimalikelt edasimüüjatelt, et sõlmida edasimüügilepinguid. Kuna 3-l messipäeval käivad messil ka eraisikud, on soov ka neile otse oma tooteid tutvustada, kuna meie rahvusvahelise e-poe radisfurniture.com kaudu saavad kesk-eurooplased ka otse tellida endale mööblit. 

Toetuse maksimaalne summa on 25000 euri.

1.12.2016 - 30.11.2017 aitas Radis OÜ-l ekspordivõimekust suurendada EASi Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamise programm.

Projekti eesmärgiks on disainida ja tuua välja uued tooted, need efektselt üles pildistada, luua korralik toetusmaterjal ning läbi valitud turundustegevuste saavutada aastaks 2019 ekspordi käibeks 482 500 eurot.

Projekti kogumaksumus on 71 300 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 21 390 eurot ja toetus on maksimaalselt 49 910 eurot.